Grini, luftfoto (mai 1945)

Grini

LeirBærum, Akershus, Norge

Grini Polizeihäftlingslager var den største tyske fangeleiren i Norge.  Den ble opprettet i juni 1941 i kvinnefengselet på Ila i Bærum.

I alt passerte nær 20 000 fanger Grini, hvorav 2000 var kvinner. På det meste befant det seg 5400 fanger i leiren samtidig.

I tillegg til den opprinnelige fengselsbygningen i mur ble det reist en brakkeleir med over 30 brakker.

Majoriteten av fangene var norske politiske fanger, men et mindre antall utlendinger og enkelte kriminelle fanger er også med i leirens fangeregister.

Noen fanger satt bare kort tid på Grini, andre satt der i flere omganger. Fanger fra hele landet ble sendt til Grini, men ble ofte flyttet til andre fengsler og leirer for kortere eller lengre tid.

Rundt 800 Grini-fanger fra hele Norge døde i fangenskap, de fleste etter at de var deportert.

Nettsiden til Grinimuseet: https://mia.no/grinimuseet