Trandumskogen

RetterstedUllensaker, Akershus, Norge

I skogen ved Trandum leir ble en rekke nordmenn henrettet under andre verdenskrig.