Støttespillere

Mange institusjoner, fagmiljøer og frivillige har bidratt til å gjøre databasen Fanger.no mulig.

Norsk digitalt fangearkiv - Fanger.no drives av ARKIVET freds- og menneskerettighetssenter og Stiftelsen Falstadsenteret, i samarbeid med Arkivverket. Arkivverket har gitt oss tilgang til FAREG-databasen som ligger til grunn for Fanger.no (les mer om dette under Kilder), og har dessuten funnet fram, digitalisert og tilgjengeliggjort titusener av arkivkilder om fangeforhold i Norge under andre verdenskrig, som vil bli systematisk gjennomgått i tida framover.

IT-selskapet Bouvet har utviklet den tekniske løsningen. Oxidane Technologies står i dag for IT-utvikling og drift av Fanger.no.

Økonomisk støtte:

Falstadsenteret og ARKIVET fikk i Statsbudsjettet 2024 tilsagn om 3 millioner kroner til videre arbeid med Fanger.no. Dette sikret en permanent finansiering.

Fanger.no har også mottatt økonomisk støtte fra:

  • Stortinget (revidert nasjonalbudsjett 2019)
  • Sparebankstiftelsen
  • Forsvarsdepartementet
  • Hans Herman Horns stiftelse
  • Gjensidigestiftelsen
  • Aktive Fredsreiser
  • Falstadsenterets Venneforening
  • ARKIVET freds- og menneskerettigheters Venneforening
  • Den norske Buchenwaldforeningen
  • Arkivverket
  • Sparebankstiftelsen DNB

Følgende enkeltpersoner har støttet prosjektet økonomisk gjennom folkefinansieringskampanjen vinteren 2019/2020:

  • Ivar Mjåland, Odd Mjåland, Svein Mjåland, Per Bernt Knudsen, Øystein Djupedal, Morten Stokke, Tor Hultmann, Eirin Andersen, Roger Arnli, Grethe Evelyn Isdahl, Asbjørn Norberg, Tormod Overland, Gunnar Sundal, Eystein Sundal, Marianne Jakobsen, Jørn Winnæss, Linn Maria Larsen, Nils Vestrum, Janne Hammarsø, Anders Lohse, Gro Kvanvig, Lise Sofie Nissen-Meyer
  • 30 anonyme personer

Frivillighet:

Følgende frivillige har bidratt med registreringsarbeid:

  • Heidi Uldal
  • Helen L. Bargel
  • Kjersti Bendixen
  • Knut Bjørkmann
  • Torfinn Buarøy
  • Linda Eriksen
  • Gunvor Gussiås
  • Svein Ystaas
  • Bjørn Sandåker
  • Terje Willoch
  • Else Marie Olsen
  • Jennifer Bryhn
  • Bjarne Berre
  • David Stamnes
  • Tore André Øglænd
  • Maria Fritsche
  • Bjørn Storm-Johansen
  • Berit Hultmann

Andre bidrag:

Følgende med tilknytning til ARKIVET og Falstadsenteret har bidratt med registreringsarbeid:

  • Anne Rundgreen, August Hagen, Ingunn Tønnevold Hansen, John Henrik Haukland, Lena Sannæs, Olaf Rosendahl, Thea Bergsagel Rønning, Inger Fagerberg og Simen Zernichow.

Følgende har bidratt med deling av datasett:

  • Den norske Natzweiler- og Dachaukomite
  • Foreningen Æresgjeld (v/Helge Gert Simonsen)

Følgende har på ulike vis bidratt i utviklingen av Fanger.no:

  • Agder historielag, Arno Larsen, Deltakere fra Venneforeningen til Falstadsenteret, Gestapomuseet i Bergen, Simen Zernichow, Slekt og Data, Tor Hultmann, Reidar Vang og andre deltakere fra Venneforeningen til ARKIVET

Prosjektet har hatt en ekstern referansegruppe bestående av:

  • Gunnar Hatlehol, Forsvarsdepartementet & NTNU
  • Guri Hjeltnes, HL-senteret
  • Øyvind Ødegaard, Arkivverket
  • Anja Heie, Grinimuseet/MiA
  • Michael Stokke, Narviksenteret & Stiftelsen Espeland fangeleir (Stiftelsen Lenken)