Støttespillere

Mange institusjoner, fagmiljøer og frivillige har bidratt til å gjøre databasen Fanger.no mulig.

Fanger.no drives av ARKIVET freds- og menneskerettighetssenter og Stiftelsen Falstadsenteret, i samarbeid med Arkivverket. Arkivverket har gitt oss tilgang til FAREG-databasen som ligger til grunn for Fanger.no (les mer om dette under Kilder), og har dessuten funnet fram, digitalisert og tilgjengeliggjort titusener av arkivkilder om fangeforhold i Norge under andre verdenskrig, som vil bli systematisk gjennomgått i tida framover.

IT-selskapet Bouvet har utviklet den tekniske løsningen.  

Prosjektet "Norsk digitalt fangearkiv" har mottatt økonomisk støtte fra:

 • Stortinget (revidert nasjonalbudsjett 2019)
 • Sparebankstiftelsen
 • Forsvarsdepartementet
 • Hans Herman Horns stiftelse
 • Gjensidigestiftelsen
 • Aktive Fredsreiser
 • Falstadsenterets Venneforening
 • ARKIVET freds- og menneskerettigheters Venneforening
 • Den norske Buchenwaldforeningen

Følgende enkeltpersoner har støttet prosjektet økonomisk gjennom folkefinansieringskampanjen vinteren 2019/2020:

 • Ivar Mjåland
 • Odd Mjåland
 • Svein Mjåland
 • Per Bernt Knudsen
 • Øystein Djupedal
 • Morten Stokke
 • Tor Hultmann
 • Eirin Andersen
 • Roger Arnli
 • Grethe Evelyn Isdahl
 • Asbjørn Norberg
 • Tormod Overland
 • Gunnar Sundal
 • Eystein Sundal
 • Marianne Jakobsen
 • Jørn Winnæss
 • Linn Maria Larsen
 • Nils Vestrum
 • Janne Hammarsø
 • Anders Lohse
 • Gro Kvanvig
 • Lise Sofie Nissen-Meyer
 • 30 anonyme personer

Følgende har bidratt med deling av datasett:

 • Den norske Natzweiler- og Dachaukomite
 • Foreningen Æresgjeld (v/Helge Gert Simonsen)

Følgende har på ulike vis bidratt i utviklingen av Fanger.no:

 • Agder historielag
 • Arno Larsen
 • Deltakere fra Venneforeningen til Falstadsenteret
 • Gestapomuseet i Bergen
 • Simen Zernichow
 • Slekt og Data
 • Tor Hultmann, Reidar Vang og andre deltakere fra Venneforeningen til ARKIVET

Følgende frivillige har bidratt med registreringsarbeid:

 • Heidi Uldal
 • Helen L. Bargel
 • Kjersti Bendixen
 • Knut Bjørkmann
 • Torfinn Buarøy
 • Linda Eriksen
 • Gunvor Gussiås
 • Bjørn Sandåker
 • Terje Willoch
 • Tore André Øglænd
 • Berit Hultmann

Følgende med tilknytning til ARKIVET og Falstadsenteret har bidratt med registreringsarbeid:

 • Anne Rundgreen
 • August Hagen
 • Ingunn Tønnevold Hansen
 • John Henrik Haukland
 • Lena Sannæs
 • Olaf Rosendahl
 • Thea Bergsagel Rønning

Prosjektet har hatt en ekstern referansegruppe bestående av:

 • Gunnar Hatlehol, Forsvarsdepartementet & NTNU
 • Guri Hjeltnes, HL-senteret
 • Svein Warberg, Arkivverket (fra 2020: Øivind Ødegaard)
 • Anja Heie, Grinimuseet/MiA
 • Michael Stokke, Narviksenteret & Stiftelsen Espeland fangeleir (Stiftelsen Lenken)