Falstad

LeirEkne, Skogn, Nord-Trøndelag, Norge

Falstad fangeleir, i ulike kilder omtalt som Polizeihäftlingslager Falstad og SS-Strafgefangenenlager Falstad, ble opprettet høsten 1941. Leiren var underlagt det tyske sikkerhetspolitiet i Trondheim. Leirområdet ble beslaglagt fra Falstad skolehjem, og leirens hovedbygning var skolehjemmets særavdeling fra 1920-tallet. I 1943 ble leiren utvidet med to fangebrakker og andre bygninger.

Fanger fra mer enn 15 nasjoner satt fengslet på Falstad i krigsårene. Man anslår at ca. 4200 satt i fangenskap her i kortere eller lengre perioder, men det nøyaktige antall fanger er ukjent. Ca. 200 fanger ble henrettet og gravlagt i Falstadskogen, retterstedet og gravstedet ca. 1 km sør for leiren.

Falstadsenterets nettsider: http://www.falstadsenteret.no