Leif Wolfberg

Leiba Wolfberg

Født
10. oktober 1914
Siaulai
Litauen
Død
20. juli 1984
Oslo, Oslo, Norge
Bosted
Huitfeldts gate 36
Oslo, Oslo, Norge
Statsborgerskap
Norge
Landtilhørighet
Norge
Yrke
Musiker
Sivilstatus
Ugift
Tidslinjen
Arrestasjon
Fra 3. april 1942 til 3. april 1942 (Overført)
Arrestasjonsgrunn: Trakassering av en tysker... Les mer
Fangeopphold
Møllergata 19Fangenummer: 2816
Fra 3. april 1942 til 9. juni 1942 (Overført)
Fangeopphold
GriniFangenummer: 3285
Fra 9. juni 1942 til 26. november 1942 (Overført)
Fangeopphold
Fra 26. november 1942 til ukjent dato (Overført)
Fangeopphold
AuschwitzFangenummer: 81952
Fra 11. desember 1942 til ukjent dato (Overført)
Fangeopphold
Fra ukjent dato til ukjent dato (Overført)
Fangeopphold
Fra 4. november 1944 til 2. februar 1945 (Overført)
Fangeopphold
Fra ukjent dato til ukjent dato (Til freden)