Møllergata 19, 1938

Møllergata 19 No. 19, Oslo kretsfengsel avd. A

FengselOslo, Norge

Møllergata 19 var Polizeigefängnis og fungerte som Sipo og SD sitt sentrale fengsel i Norge.

Navnet Møllergata 19 var en folkelig betegnelse på hovedpolitistasjonen i Christiania/Oslo fra 1860-årene. Bak politi- og rettsbygningen, som hadde front mot Nytorvet (i dag Youngstorget), lå fengselet med to fløyer og luftegård mot Grubbegata.

Den tyske okkupasjonsmakten overtok Møllergata 19 straks de var kommet til landet.

Møllergata 19 utgjorde avd. A av Oslo kretsfengsel. Avd. B var fengselet i Åkebergveien (også kalt "Bayern"). Botsfengselet var landsfengsel og ikke en del av Oslo kretsfengsel, men ble det lenge etter krigen (i 1975).