Seleksjon i Auschwitz-Birkenau

Auschwitz

LeirOświęcim, Polen

Auschwitz var nazistenes største konsentrasjonsleir. Komplekset besto av tre hovedleirer og rundt 40 satelittleirer. Auschwitz II (Birkenau) fungerte som en ren utryddelsesleir. Auschwitz III (Monowitz) var en satelittleir og senere konsentrasjonsleir som var bygget ved siden av et industriområde, ca 6 km fra hovedleiren Auschwitz. Her utførte fangene slavearbeid.

Minst 1,1 millioner mennesker ble drept i Auschwitz, flesteparten jøder, men også et stort antall rom og andre grupper.

Av de 767 norske jødene som ble deportert til Auschwitz, overlevde kun 32. Av de 66 norske romene som ble deportert til Auschwitz fra Belgia, overlevde kun fire.