Arne Laudal (portrettfoto)

Arne Laudal

Født
25. september 1892
Laudal, Vest-Agder, Norge
Død
9. mai 1944
Trandum
Ullensaker, Akershus, Norge
Bosted
Oddernes, Vest-Agder, Norge
Statsborgerskap
Norge
Landtilhørighet
Norge
Yrke
Major
Sivilstatus
Gift

 

Arne Bentson Laudal (1892-1944) inntar en fremtredende posisjon i historien motstandsarbeid i Agder under 2. verdenskrig. Da Tyskland invaderte Norge i 1940 var major Laudal i ledelsen for forsvaret av Norge. Han var ansvarlig for å bringe utstyr til norske tropper ved forsvarslinjen i Midtskogen mellom Hamar og Elverum i Hedmark. Han var også stabssjef og gruppesjef over flere avdelinger i Østerdalen, Hadeland, Valdres og i Nord-Norge. Før den tyske invasjonen hadde han i 1935 tjenestegjort seks måneder ved en militæravdeling i Tyskland, og i 1939 ble han utnevnt til stabssjef hos Generalinspektøren for Infanteriet, daværende oberst Otto Ruge. Laudal ble fikk rangen major i 1940.

I Kristiansand var han fra 1930 til 1939 sjef for underoffisersskolen i Kristiansand for 3. divisjon. Dette var en bakgrunn som skulle gi ham et godt spillerom når det gjaldt nettverksbygging innen motstandsarbeid. 

Fra sensommeren 1940 begynte å bygge opp en motstandsorganisasjon tilknyttet Milorg i Agder kalt Kampgruppe 3 eller D-18. Dette arbeidet ble intensivert fra januar 1942. Fra dette tidspunktet Laudal tok som en forutsetning at allierte styrker skulle invadere Norge i nær fremtid. I samarbeid med kompani Linge mottok de flyslipp med våpen og utstyr og opplæring i våpenbruk. Laudals organisasjon hadde en egen radiostasjon. Det ble også igangsatt en effektiv kartlegging av virksomheten til tyske militære styrker i landsdelen. I denne perioden kan det totalt ha vært 3500 mann som var del av Laudals organisasjon.

Høsten 1942 ble imidlertid Laudals organisasjon rullet opp av det tyske sikkerhetspolitiet. Laudal ble selv arrestert i sitt hjem i Kristiansand 7. desember 1942. Deretter ble han ført til Arkivet hvor han ble utsatt for tortur og senere overført til fangeleiren Grini. I april ble Laudal og seks av hans medarbeidere dømt til døden av SS- under Polizeigericht Nord. Rettsprosessen mot dem ble omtalt som «Sørlandssaken». De ble henrettet i Trandumskogen 9. mai 1944. 

Laudal ble etter frigjøringen av Norge hedret under en bisettelse i Domkirken i Kristiansand 18. juli 1945, hvor det var et stort oppmøte. Der la blant andre Generalløytnant Otto Ruge ned en krans fra Forsvarets Overkommando. For sin innsats ble Laudal tildelt Deltagermedaljen m/rosett post mortem. Storbritannia ga ham utmerkelsen King's Commendation for Brave Conduct.

Tidslinjen
Arrestasjon
Fra 7. desember 1942 til 17. desember 1942 (Overført)
Fangeopphold
ArkivetFangenummer: 1761
Fra 17. desember 1942 til ukjent dato (Overført)
Fangeopphold
Kristiansand kretsfengselFangenummer: 1973
Fra 6. januar 1943 til 21. januar 1943 (Overført)
Fangeopphold
GriniFangenummer: 6032
Fra 22. januar 1943 til 5. juni 1943 (Overført)
Fangeopphold
Fra ukjent dato til ukjent dato (Overført)
Fangeopphold
GriniFangenummer: 8109
Fra 26. juni 1943 til 9. mai 1944 (Overført)
Fangeopphold
Fra ukjent dato til 9. mai 1944 (Henrettet)