Statsarkivet i Kristiansand (1935)

Aussendienststelle Kristiansand (Arkivet)

FengselVesterveien 4, Kristiansand, Vest-Agder, Norge

Arkivet ble tatt i bruk som regionalt hovedkvarter på Sørlandet av Sipo og SD i januar 1942. Før det hadde de holdt til i en bygning i Østre Strandgate 5B.

Bygningen var en topp moderne statsarkivbygning i funkisstil, som sto ferdig i 1934 og som ble innviet året etter. Den første statsarkivaren i Kristiansand, Jakob Friis, bodde i 3. etasje sammen med sin familie.

Flere tusen sørlendinger, og en del norske fanger fra andre steder i landet samt utenlandske fanger, passerte Arkivet. Det nøyaktige tallet er umulig å fastslå, fordi Sipo greide å tilintetgjøre alle sine arkiver i dagene før kapitulasjonen. Da Hjemmestyrkene overtok bygningen om kvelden 7. mai 1945, fant de rester av åpne bål på golvet i kontorene bortetter.

Indirekte vet vi atskillig om hvem fangene på Arkivet var. Dels gjennom fangeprotokollene fra Kretsfengselet, der de fleste Arkivet-fangene (men ikke alle) var innskrevet først; dels gjennom de omfattende vitnesbyrd, forklaringer og rapporter som ble utarbeidet i forbindelse med etterforskning av og rettergang mot seks tyske krigsforbrytere og nordmenn tiltalt for landssvik etter krigen; dels gjennom de mange skriftlige og muntlige beretninger fra tidligere fanger som er bevart, og som i dag inngår i ARKIVET freds- og menneskerettighetssenters arkiv og samling. 

I databasen som ligger til grunn for Fanger.no, var ikke Arkivet oppført som eget fangested, men en del av det overordnede fangestedet Kristiansand. I tida framover vil det være en prioritert oppgave å gjøre utlistingen av navn nedenfor så korrekt og fullstendig som mulig; dette arbeidet er bare så vidt i gang.