Einar Henry Gerhardsen

Født
10. mai 1897
Bosted
Oslo
Oslo, Oslo, Norge
Statsborgerskap
Norge
Landtilhørighet
Norge
Yrke
Kommunearbeider
Sivilstatus
Ukjent
Ingen historier
Tidslinjen
Arrestasjon
12. september 1941 (Overført)
Fangeopphold
GriniFangenummer: 660
Fra 12. september 1941 til 30. januar 1942 (Overført)
Fangeopphold
Fra 30. januar 1942 til 3. april 1942 (Overført)
Fangeopphold
Fra ukjent dato til ukjent dato (Overført)
Fangeopphold
SachsenhausenFangenummer: 41714
Fra ukjent dato til ukjent dato (Overført)
Fangeopphold
GriniFangenummer: 13991
Fra 19. september 1944 til ukjent dato (Til freden)