Opprullingen av Stein-organisasjonen (1941)

Opprullingen av Stein-organisasjonen ble i ettertid omtalt som Norges største provokatørsak. Over 200 personer ble arrestert etter at en tyskvennlig nordmann infiltrerte motstandsgruppen. De fleste av dem ble deportert til Tyskland.

Skrevet av Inger Fagerberg

Stein-organisasjonen var en motstandsgruppe med navn etter lederen Kristian Elias Stein. Stein jobbet ved Bergen postkontor da Tyskland angrep Norge. Under felttoget fungerte han som kurer mellom Bergen og Voss. 

Kristian Stein tok forholdsvis tidlig initiativ til å organisere en motstandsgruppe. Etter at Norge kapitulerte i juni 1940, inviterte Stein-familien venner hjem til seg for å utvikle en hemmelig motstandsgruppe. Senere benyttet han nettverket sitt på arbeidsplassen til å rekruttere medlemmer.

Ved å søke jobb i postekspedisjonen på Hurtigruta som gikk mellom Bergen og Kirkenes, klarte Stein å etablere en vellfungerende forbindelseslinje langs landet. På denne måten klarte organisasjonen raskt å rekruttere, kommunisere og spre informasjon.

Motstandsgruppen vokste raskt, og i 1941 var den den største som opererte i Norge. På sitt største regner man med at minst 1500 mennesker var aktive i organisasjonen, spredt mellom Haugesund og Trondheim. Gruppen begynte først med illegale aviser og organisering av Englandsflukt, men vokste seg raskt mer variert. I tillegg til å væe sentral i organiseringen av Englandsfart fra Vestlandet, drev gruppen også med informasjons- og etterretningsvirksomhet, radio, sanitet og forsyning. Den hadde også rene militære grupper, og nærmest en egen rekruttskole som ga praktisk opplæring. 

Motstandsgruppen var organisert i celler, men likevel sårbar for infiltrasjon. Ledelsen manglet erfaring med motstandsarbeid og var tidlig etablert. Hjemmefronten og det illegale arbeidet for øvrig var på dette stadiet ikke organisert tilstrekkelig. Stein-organisasjonen hadde forbindelse med både distrikssjefen i Milorg og den kommunistiske motstandsbevegelsen på Vestlandet. 

Betydelige deler av Stein-organisasjonen ble rullet opp etter at en tyskvennlig nordmann infiltrerte gruppen. Natt til 2. oktober 1941 aksjonerte Gestapo mot Kristian og kona Borgny Stien. Det første døgent blir ca. 40 personer arrestert og brakt til Gestapohuset i Bergen, blant dem organisasjonens nestkommanderende Ole Agdesteen. Gjennom trusler og slag fikk Gestapo nøstet opp i forbindelser lengre ut i rekkene.

Det totale antallet pågrepne i saken var over 200 og 204 av disse ble deportert til Tyskland. Et sted mellom 46 og 57 døde i Tyskland eller like etter hjemkomsten til Norge. Kristian Elias Stein, Ole Agdesteen, Ivar Heming SkreIngebrigt Valderhaug, Magne Theodor Abrahamsen og Harald Ivar Svendsen ble henrettet i Tyskland.