Historier

Her finner du et arkiv over korte, tematiske artikler som skal gi oversikt, kontekst og forklaringer til opplysningene om fanger og fangesteder i databasen.

Tema for en historie kan være en motstandsgruppe, en motstandsoperasjon som slo feil eller en Gestapo-aksjon som førte til mange arrestasjoner. Noen av historiene beskiver fangetransporter eller spesielle hendelser knyttet til et fangested eller en gruppe fanger. Andre historier forklarer hvorfor en gruppe personer ble arrestert.

Under hver historie fins en utlisting av navn på fanger som hittil er knyttet til denne historien. Arbeidet med Fanger.no har nettopp begynt, så her er det mye som gjenstår. Flere historier vil bli publisert fortløpende framover.