Aktion Polarkreis

Den 16. august 1943 gikk Sipo til aksjon mot norske politifolk og offiserer. Operasjonen hadde kodenavnet "Aktion Polarkreis".

Skrevet av Thomas V.H. Hagen

I løpet av mandagen 16. august 1943 ble 500 polititjenestemenn arrestert. Av disse ble godt over halvparten senere deportert til Stutthof.

Samtidig ble rundt 1100 offiserer arrestert. Disse ble først sendt til oppsamlingsleiren på Hvalsmoen i Ringerike. Mange offiserer var varslet om aksjonen på forhånd, og valgte å stå klare i full uniform da de ble hentet.   

På tysk side hadde det lenge vært diskutert planer for å slå ned på motstanden mot den tyske okkupasjonsmakten innen det norske politi- og offiserskorpset. Den utløsende årsak i 1943 var å finne i Eilifsen-saken. Gunnar Eilifsen var politifullmektig ved Oslo politikammers kriminalavdeling. En dag ble han beordret til å avgi fem av sine menn til Stapo. Da disse konstablene nektet å utføre et tildelt oppdrag, som gikk ut på å arrestere tre unge kvinner som hadde unnlatt å møte til arbeidstjeneste, nektet de, og fikk støtte av sin sjef.

Rikskommissær Terboven utnyttet denne situasjonen. Først sørget han for at det norske Justisdepartementet utarbeidet en ny kriselov for å sikre ro og orden i krigstid, deretter ble en særdomstol for politiet opprettet, og endelig ble Eilifsen dømt til døden. Selve henrettelsen foregikk samme dag som Aktion Polarkreis ble iverksatt.

Den tyske overkommandoen i Norge bekjentgjorde at norske yrkesoffiserer etter befaling fra Hitler skulle overføres til krigsfangenskap i Tyskland. Eldre offiserer og vernepliktige offiserer over 55 år eller som ikke hadde hatt øvelse siden 1930, skulle frigis. Rundt 500 innen disse offiserskategoriene ble løslatt innen to uker. De øvrige ble, sammen med en del tidligere arresterte offiserer, deportert. Første pulje forlot Hvalsmoen 7. september 1943.