Ragnhild Elisabeth Wiik

Født
31. august 1910
Bosted
Oslo
Oslo, Oslo, Norge
Statsborgerskap
Norge
Landtilhørighet
Norge
Yrke
Kontoransatt
Sivilstatus
Ukjent
Tidslinjen
Arrestasjon
Oslo
28. mars 1941 (Overført)
Fangeopphold
Fra ukjent dato til 1. mai 1941 (Overført)
Fangeopphold
Fra ukjent dato til ukjent dato (Overført)
Fangeopphold
Fra ukjent dato til ukjent dato (Overført)
Fangeopphold
Fra ukjent dato til ukjent dato (Overført)
Fangeopphold
Fra ukjent dato til ukjent dato (Overført)
Fangeopphold
Fra ukjent dato til ukjent dato (Overført)
Fangeopphold
Fra ukjent dato til ukjent dato (Til freden)