Hamburg-Fuhlsbüttel Kola-Fu

Tukthus, FengselHamburg, Tyskland

Alle nordmenn som ble dømt av en Wehrmachtsdomstol til mer enn 3 måneder fengsel eller tukthus måtte sone straffen i Tyskland, vanligvis i Hamburg-Fuhllsbüttel.

Fuhlsbüttel var et fengsel og tukthus i Hamburg som ble bygd innenfor et eksisterende bygningskompleks som tidligere var straffeanstalt.

Straffeanstalt Hamburg-Fuhlsbüttel hadde forskjellige avdelinger: a) tukthus Hamburg-Fuhlsbüttel, b) fengsel Hamburg-Fuhlsbüttel (for menn), b1) sonderavdeling for unge menn, c) kvinnefengsel Hamburg-Fuhlsbüttel, c1) sykeavdeling, c2) sonderavdeling for unge kvinner. Tukthuset fungerte som leir for italienske krigsfanger fra 1944 (under ledelse av Wehrmacht)

Fuhlsbüttel hadde forskjellige benevnelser og funksjoner i nazi-tida, blant annet Polizeigefängnis (politifengsel). På et tidspunkt fungerte Fuhlsbüttel også som satelittleir under konsentrasjonsleiren Neuengamme.