Thorleif Wilhelm Narvestad

Født
18. juli 1894
Oslo, Oslo, Norge
Bosted
Vestfoldgata 2
Oslo, Oslo, Norge
Statsborgerskap
Norge
Landtilhørighet
Norge
Yrke
Lokomotivfører
Sivilstatus
Gift
Ingen historier
Tidslinjen
Arrestasjon
20. juni 1941 (Overført)
Arrestasjonsgrunn: Protestskriv til Terboven'.. ... Les mer
Fangeopphold
Møllergata 19Fangenummer: 1410
Fra 20. juni 1941 til 31. juli 1941 (Løslatt)
Arrestasjon
10. september 1941 (Overført)
Fangeopphold
GriniFangenummer: 597
Fra 10. september 1941 til 21. oktober 1942 (Løslatt)