Ruth Maier

Født
10. november 1920
Bosted
Oslo
Oslo, Oslo, Norge
Statsborgerskap
Tyskland
Landtilhørighet
Norge
Sivilstatus
Ukjent
Ingen historier
Tidslinjen
Arrestasjon
Fra 26. november 1942 til 26. november 1942 (Overført)
Fangeopphold
Fra ukjent dato til 1. desember 1942 (Død)