Rolf Marthinius Bekkelund

Født
30. mai 1925
Oslo
Oslo, Oslo, Norge
Bosted
Schweigaardsgate gate 98
Oslo, Oslo, Norge
Statsborgerskap
Norge
Landtilhørighet
Norge
Yrke
Musiker
Sivilstatus
Ugift
Ingen historier
Tidslinjen
Arrestasjon
5. august 1944 (Overført)
Arrestgrunn: Illegal distribusjon av brosjyrer... Les mer
Fangeopphold
Møllergata 19Fangenummer: 6468
Fra 5. august 1944 til 5. oktober 1944 (Overført)
Fangeopphold
GriniFangenummer: 14954
Fra 5. oktober 1944 til 11. oktober 1944 (Løslatt)