Transporten med "Monte Rosa" 26. november 1942

26 jødiske menn ble deportert med "Monte Rosa" samme dag som "Donau" forlot Oslo havn.

Jødene som ble deportert med denne transporten, hadde sittet en tid i fangenskap, noen av dem siden juni 1941. De hadde blitt arrestert som politiske fanger, og ble deportert sammen med andre norske, ikke-jødiske fanger. Skipet anløp Aarhus havn. Derfra ble fangene ført via Hamburg, Berlin og Breslau før de ankom Auschwitz 11. desember 1942. Alle fangene ble innregistrert i leiren ved ankomst. Kun to overlevde.