Transporten med "Donau" 26. november 1942

Aksjonen mot jødene i Norge høsten 1942 hadde til hensikt å arrestere og deportere alle landets jøder. To tredeler av de som ble deportert, ble sendt av gårde med DS "Donau" 26. november 1942.

Skrevet av Thomas V.H. Hagen