Rosenløvs gruppe av Sivorg i Kristiansand (1944)

Fra 1940 til 1944 sto en gruppering av fagorganiserte med Karl Rosenløv som midtpunkt, bak utgivelse av illegale aviser og flyktningehjelp i Kristiansandsdistriktet. Denne delen av Sivorg på Sørlandet ble rullet opp i starten av 1944. Flere av de arresterte omkom da fangetransportskipet DS "Westfalen" forliste utenfor Sverige i september samme år.

Skrevet av Kim Bredesen

Høsten 1940 ble det i Kristiansand dannet en sivil motstandsgruppe under ledelse av Karl Rosenløv, som sto i forbindelse til blant andre høyesterettsadvokat Ernst Fredrik Eckhoff.

Gruppen var et faglig samarbeidsorgan og besto av fagforeningsmedlemmer. Den drev med produksjon og distribusjon av illegale aviser og flyveblader. De drev også med hjelp til flyktninger. Rosenløv var hovedkontakten til LOs faglige utvalg i Oslo. 

Rosenløvs gruppe etablerte et nettverk med andre fagorganiserte vestover til Flekkefjord og østover til Grimstad og Arendal. Gruppens kurer til Oslo og byer i Vest-Agder fra nyttår 1942 var adjunkt Egil Sande Andersen. Han var formann i Faglig Utvalg i Vest-Agder. I tillegg var han aktiv innenfor lærernes motstandsarbeid. Jens Normann Zahl var gruppens kurer til Arendal. 

Kurerene brakte med seg avisa Fri fagbevegelse, som så ble kopiert og distribuert videre. Dette var en lokal utgave av Landsorganisasjonens illegale hovedorgan. Opplaget varierte mellom 200 og 400 eksemplarer, men kunne også komme ut i 1000 eksemplarer. Opplaget ble fordoblet ved utsendelse av viktige paroler.

Den som stod bak utgivelsen av avisa i Kristiansand var i begynnelsen sykepleieren Karl Hamre, som dupliserte nyheter fra hovedorganet. Deretter overtok Sigurd Staalesen og brødrene Haakon Anker Zahl og Jens Normann Zahl, Randulf Fjermeros Johan Øydegaard Thoralf Hultmann Thor Haug og Helga Anker Zahl kona til Haakon Anker Zahl. Den ble utgitt på et lite trykkeri på Eidet Kafe i Justvik utenfor Kristiansand. 

Utgivelsen av Fri Fagbevegelse ble stoppet da Staalesen ble arrestert i desember 1942.  Avisa kom imidlertid igang igjen i 1943, men stanset etter nye arrestasjoner i januar/februar 1944. Det ble ikke utgitt nye illegale aviser i Kristiansand før høsten 1944.

Eckhoff var ansvarlig for pengeinnsamling og hjelp til flyktninger. Hans kontor i Kristiansand var et tilfluktssted for flyktninger. I dette arbeidet spilte malermester Thoralf Hultmann en viktig rolle. Han malte om sin egen bil og brukte falske skilt slik at den kunne brukes til flyktningetransport. Andre i gruppen ytte bistand når det gjaldt framskaffelse av falske ID-papirer og reisetillatelser. Også jernbaneansatte bidro når det gjaldt transport av flyktninger.

Da Eckhoff ble arrestert i desember 1942, hadde han allerede sørget for at 200 000 kroner var formidlet videre til Sivorg i Kristiansand fra London via Stockholm. Pengene ga økonomisk trygghet for de som tok del i organisert sivil motstand. Sivorg kunne da yte økonomisk bistand til familier som mistet inntekter etter at forsørgeren ble arrestert. Slike erstatninger kom for eksempel godt med da politimester Rynning-Tønnessen ledet en arbeidsnekt blant Kristiansands politikorps i desember 1940.

Sivorg i Kristiansand ble rullet opp etter mottakere av illegale aviser sendt fra Oslo til Kristiansand med jernbanen ble sporet opp av Sikkerhetspolitiet i Oslo. 14. november 1943 etter startet en opprulling av Sivorg i Arendal og Kristiansand. Da ble en av Sivorg-lederne, øyelege Ludvig Theodor Wirsching, arrestert 17. november 1943. Wirsching fikk varslet Rosenløv, som greide å komme seg unna, godt hjulpet av brødrene Zahl. 

I månedsskiftet januar/februar 1944 ble rundt 100 personer tilknyttet Sivorg og Rosenløvs gruppe arrestert. Blant dem var Thoralf Hultmann, Håkon Anker Zahl, Jens Normann Zahl og Egil Sande Andersen. Etter forhør på Arkivet ble disse fire sendt til Møllergata 19 i Oslo, og deretter deportert til Tyskland med skipet DS "Westfalen". Dette skipet gikk trolig på en mine og forliste utenfor vestkysten av Sverige 8. september 1944. Det var det 50 norske fanger om bord, hvorav kun fem overlevde. 190 tyskere omkom også, blant dem gestapisten Paul Wilhelm Heinze fra Arkivet.