Opprullingen av Thingstad-gruppa i Trondheim (1943)

Vinteren 1943 rullet Rinnanbanden opp den kommunistiske motstandsgruppa med navn etter lederen Henry Thingstad. 19. mai 1943 ble 11 personer henrettet på Kristiansten festning i Trondheim, hvorav 10 hadde tilknytning til Thingstad-gruppa.

Skrevet av Inger Fagerberg

Portretter av de som ble henrettet 19. mai 1943. Alle, unntatt Peder Morset, var tilknyttet Thingstad-gruppa.
Portretter av de som ble henrettet 19. mai 1943. Alle, unntatt Peder Morset, var tilknyttet Thingstad-gruppa. (Rettighetshaver: Våre Falne)

Ved invasjonen av Norge var Henry Thingstad NKP-medlem og aktiv i arbeiderbevegelsen i Trøndelag. Fra 1938 hadde han vært leder i Arbeideridrettskretsen. Allerede i 1940 begynte Thingstad å spre illegale aviser. Etter idrettsfronten høsten 1940 brukte han nettverket sitt fra de ulike politiske organene til å etablere Thingstad-gruppen. Thingstad ble medlem av NKPs illegale sentralkomite, og motstandsgruppa hans ble tett tilknyttet partiet sentralt, sammen med Wærdahl-gruppa. Som organisatorisk leder var Henry Thingstad en av tre ledere i den kommunistiske militærorganisasjonen Nasjonalgarden. 

Leder av Rinnanbanden, Henry Rinnan, skal allerede høsten 1941 ha fått ferten av Thingstad. Under opprullingen av en annen kommunistisk motstandsgruppe i Trondheim, oppdaget Rinnan at Thingstad spilte en sentral rolle i motstandsbevegelsen. Han lot imidlertid Thingstad være, sannsynligvis med håp om at han senere ville gi Rinnen en større fangst ved å ha bygget opp en desto mer sentral posisjon i motstandsbevegelsen. 

Når Rinnan først arresterte Thingstad, hadde motstandsgruppa et medlemsantall på mellom 100 og 200 personer. Sammen med Wærdahl-gruppa var de to de mest aktive motstandsgrupperingene i perioden 1940 til 1943. De dekket både Nord- og Sør-Trøndelag, og utførte blant annet etterretningsarbeid, kurervirksomhet, sabotasje og flyktningetransport. 

Fra høsten 1942 forsøkte Henry Rinnan å infiltrere Thingstad-gruppen. I november fikk han kontakt med Thingstad-medlem Ørnulf Egge, og holdt kontakten med han i to måneder under dekknavnet Olav Wisth. "Wisth" var borgerlig, altså ikke-kommunistisk motstandsmann, og ville samarbeide med de kommunistiske gruppene. Egge mente de ville ha utbytte av samarbeidet, og gikk med på å sette opp et møte. I januar møtte derfor Arne Lund, militær leder i Nasjonalgarden, med Arild Hjulstad-Østby, Rinnan-agent under dekke. 

Lunds varsellamper begynte å lyse da Hjulstad-Østby etterspurte portrettbilder av gruppas distriktskontakter. Lund mente etterpørselen luktet Rinnan, men spilte med. Etter møtet fortalte han Thingstad om mistankene, men Thingstad var ikke overbevist. Lund fikk derfor Hjulstad-Østby skygget, noe som bekreftet Lunds mistanker. Like etter oppdaget Lund at han selv ble skygget. Han rømte til Sverige januar 1943, men fikk ikke med seg de andre i ledelsen. De var overbevist om at kun Lund stod i fare. 

Rinnan hadde i utgangspunktet begrenset kunnskap om Thingstad-gruppa. Han visste den var under ledelse av Henry Thingstad, at Godtfred Bertram Lervaag var involvert og at den bestod av opptil 200 medlemmer. Fremfor å slå til mot noen av medlemmene, bestemmer Rinnan seg heller for å kidnappe Thingstad. Slik kunne de få tid til å tvinge informasjon ut av lederen, uten å risikere at medlemmene ble varslet og rømte til Sverige.  

En kveld i februar 1943, mest sannsynlig søndag 16. februar, kidnappet Rinnans menn Thingstad. Ved å gi seg ut for å være urmaker, i likhet med Thingstad, fikk de lurt Thingstad ut på gata og dyttet han inn i en bil. Banden kjørte Thingstad til Gamle Åsvei 48, hvor han ble kraftig torturert gjennom natten. Han klarte lenge å holde tett, men banden fikk til slutt lurt opplysninger ut av lederen. Nøytaktig hvor mange navn Rinnan fikk tak i på denne måten, er uklart. Ifølge Rinnan selv ga han en liste med tretti navn til Gestapo. Han påstod at listen kunne ha vært på mellom 123 og 127 navn, men fordi han kun ville slå til mot lederne, ble den kortere. 

I dagene som fulgte og frem til mars 1943 rullet Rinnanbanden opp Thingstad-gruppa. De nøyaktige arrestasjonsdatoen er usikre. De fleste ble skrevet inn i fangeprotokollen på Vollan 18. februar 1943. 

De arresterte ble stilt for tysk standrett med Gerhard Flesch som dommer. 4. mai 1943 dømmes ti av medlemmene i Thingstad-gruppa til døden. Det gjør også Peder Morset, som var aktiv i en motstandsorganisasjon i Selbu. 

19. mai 1943 ble Gustav BergquistThorleif Martin DahlJohan Albert Flønes, Arvid Leo Knudsen, Godtfred Bertram LervaagEgil Magnar MogstadPeder MorsetOdd NilsenThorleif OlsenHenry Thingstad og Einar Trønsdal henrettet på Kristiansten festning.