Opprullingen av Sivorg på Sørlandet (1943/44)

Vinteren 1943/44 ble den organiserte sivile motstanden i Agder avslørt av Gestapo. Nesten 100 personer ble arrestert.

Skrevet av Thomas V.H. Hagen

En av de første som ble arrestert var øyelege Ludvig Theodor Wirsching, en av lederne av Sivorg i Agder. Han ble tatt 17. november 1943. Bare noen få andre ble tatt i første runde, men gjennom de brutale forhørene på Arkivet greide Gestapo å hale ut opplysninger som gjorde at så godt som hele nettverket raknet i perioden november 1943-februar 1944. De fleste som ble tatt, bodde i Kristiansand, men Arendal ble også hardt rammet. Etter dette lå Sivorg i Agder helt nede en tid før arbeidet ble tatt opp igjen av andre.

Flere av de som ble tatt og sendt til Grini, omkom ved DS "Westfalen" sitt krigsforlis utenfor svenskekysten 8. september 1944.