Opprullingen av Milorg på Lillehammer og Fåberg (1945)

Gestapo gjennomførte flere arrestasjoner i Lillehammers Milorg-avsnitt i løpet av krigen, men den største opprullingen skulle skje i løpet av krigens siste måneder. Vinteren og våren 1945 ble betydelige deler av Lillehammer og Fåbergs Milorg-avsnitt rullet opp under en storaksjon mot den illegale organisasjonen. Mange gikk i dekning under opprullingen og flere ble tatt som gisler for familiemedlemmer.

Skrevet av Inger Fagerberg

23. februar 1945 ble en lokal gårdbruker på Tretten likvidert etter ordre fra London. Mannen var en ivrig angiver, og farlig fordi han gikk mye i fjellet og dermed kunne observere illegal aktivitet. Likvidasjonen ble møtt med skjerpet vakthold og etterforskning fra Gestapo.

Den første arrestasjonsbølgen skjedde i månedsskiftet februar-mars 1945. 24. februar ble Arvid Sauge tatt ved en skihytte. Arvid var del av en ungdommelig Milorg-gruppe, med stor innsatsvilje og dristighet. Han og Stener Rosenberg hadde stjålet en radio stjålet fra hytta til en gestapist, og Arvid ble tatt i kontroll ved skihytta med radiobatteriet i sekken. Broren Per Sauge ble arrestert 26. februar, og det ble også Eigil Maartmann. Pers bror Alf jr. Sauge ble arrestert 27. februar når han forsøkte å varsle Erik Sæther. I dagene som fulgte, ble Alf sen. Sauge, Kristian Syverud, Jo Lindstad, Arne Lindstad, Magnus Hansen, Einar Waldemar Andresen, Thor Bjørklund og Per Bjarte Innset arrestert. 

I slutten av mars måned slo Gestapo til for fullt mot Milorg-distrikt 23. Gestapo hadde sannsynligvis noe oversikt over Milorg-nettverket før de gikk i gang med storaksjonen. Etter første arrestasjon var det et spørsmål om tid før neste Milorg-medlem ble arrestert. Lokale angivere hjalp sannsynligvis også Gestapo i kartleggingen. Flere av de som ble arrestert ble dessuten utsatt for tortur og vold under avhør. Når Gestapo først slo til, var nettverket derfor enkelt å rulle opp. 

Storaksjonen og den andre store arrestasjonsbølgen var 22. og 23. mars 1945. Da ble følgende ble arrestert: Martin Holme, Bjarne Øivind Opsahl, Odd Horn Grythe, Sigmund Kalstad, Ingvald Storhagen, Mathias Sæther, Jens Arne Lovisendal, Oddvar Johan Traaseth, Kaare Traaseth og Erik Flesvik Simonsen

2. april ble Oskar Magnus Gutubakken arrestert, og 4. april var det Tore Øverlie sin tur. 

5. april 1945 kom den tredje store arrestasjonsbølgen: Arngeir Riise, Haakon Slaatsveen, Kåre Evensen, Per Sverre Lund Riise, Jens Helge Evensen, Oddvar Lystad, Sigurd Reistadbakken, Ingvald Gutubakken, Anton Markus Dahlum, Redor Stinterud, Asmund Kolerud, Torstein Hagen, Olav Hagen, Edvin Johannessen, Sverre Simenstad og Odmund Strandberg.

Flere arrestasjoner fulgte den tredje bølgen. 13. april ble Erling Solheim, Bjarne Ottar Elvestad, Torleif Kristoffer Elvestad, Reidar Blomberg, Reidar Formo, Arne Pålsrud og Sigurd Pålsrud arrestert. 19. april ble Mons Michael Lie og Tollef Espeland tatt. Gorm Sandvig og Hans Heiberg havnet i fangenskap 20. april, mens Erik Thallaug fikk samme skjebne 21. april. 

Opprullingen fortsatte inn i mai måned. Harald Madsen og Hans Reidar Aamodt ble arrestert 1. mai, og Hans Monsbakken, Magne Skaug og Willi Bøckmann fulgte dem dagen etter. 

Samtlige av de arresterte ble overført til Grini og satt der under frigjøringen 8. mai 1945.