Operasjon Martin Red

Operasjon Martin (Red) var en av de mest kjente SOE-operasjonene i Norge under andre verdenskrig. Navnet på operasjonen er nok ukjent for de fleste. Men navnet på den ene som kom seg unna, Jan Baalsrud, er kjent for de fleste.

Skrevet av Thomas V.H. Hagen

Operasjonens mål var å bidra til organisering av lokale, militære motstandsgrupper i Troms. Gruppen kom til norskekysten med MK "Bratholm I", under ledelse av SOE-instruktør og løytnant Sigurd Eskeland. Gruppen på 12 besto av både Linge-soldater og mannskap. Mannskapet skulle etter planen returnere etter å ha satt av agentene.

Men det meste gikk feil. Gruppen trengte hjelp for å komme seg videre til kontaktmenn i Tromsø, og tok kontakt med flere i lokalbefolkningen. En av dem anga gruppen. Den 30. mars 1943 kom gruppen i kamp med en tysk patruljebåt i Toftefjorden ved Rebbenesøya. En person falt på stedet. Mannskapet senket selv fartøyet og hev seg i livbåten. To personer ble dødelig såret, og døde henholdsvis noen timer og noen dager senere. Resten ble arrestert og ført til Gestapo-hovedkvarteret i Tromsø.

Så var det altså én som kom seg unna. Den tolvte mann var Jan Baalsrud. I motsetning til det som beskrives i David Howarths bok We die alone (1955) og Arne Skouens og Harald Zwarts filmer fra henholdsvis 1957 (Ni liv) og 2017 (Den 12. mann), er det ingenting som tyder på at Sipo i Tromsø visste om Baalsruds flukt. De trodde at han hadde omkommet under eksplosjonen av båten. 

Eskeland og sju andre ble, etter å ha blitt torturert mer eller mindre sammenhengende i to døgn, henrettet i Tromsø 2. april 1943. Dagen etter døde Erik Reichelt av skader fra sammenstøtet 30. mars.

Den mislykte operasjonen førte også til at de to kontaktmennene i Tromsø ble arrestert. I tillegg ble to av de lokale som hadde tilbudt seg å hjelpe Eskelands menn, arrestert. Alle disse fire havnet i tyske konsentrasjonsleirer. Ingen av dem overlevde.