Kvarstadbåtene (Operation Performance)

Kvarstadbåtene var norske skip som ble liggende i svenske havner etter 9. april 1940. Et mislykket utbrudd fra Göteborg 31. mars 1942 førte til at besetningen på åtte skip, 234 personer i alt, havnet i tysk fangenskap.

Skrevet av Thomas V.H. Hagen

"Kvarstad" var den svenske betegnelsen for beslag, og var en forføyning overfor de norske skipene i Sverige under andre verdenskrig. Tyskland forsøkte å få disse skipene utlevert til Norge.

Etter at svenske myndigheter opphevet forføyningen i slutten av mars 1942, forsøkte 10 skip å bryte ut av Göteborg og ta seg til Storbritannia. Bare to kom fram. Åtte ble senket eller tvunget til å returnere. 

Mannskapet som overlevede, men som ble tilfangetatt, besto hovedsaklig av nordmenn (177), men også personer av annen nasjonalitet (to nederlendere, en polakk og resten briter). Sju var kvinner. Hele denne gruppen ble ført via Frederikshavn i Danmark til Marlag und Milag Nord utenfor Bremen i Tyskland. I Milag ble kvarstad-fangene registrert som krigsfanger. De ble anbrakt i en egen brakke omgitt av piggtrådgjerde, adskilt fra andre fanger. 

På tysk hold oppsto en tautrekking om hvem disse fangene tilhørte, om de var å anse for krigsfanger under storadmiral Erich Raeder eller politiske fanger under SS' riksfører Heinrich Himmler. Sistnevnte vant denne striden, og gruppen ble stilt for tysk krigsrett i Kiel og vesentlig dømt til tukthusstraffer. 151 endte i Sonnenburg.