Kommunistaksjonen i Kristiansand, Vennesla og Evje (1942)

I august 1942 ble den kommunistiske "Lumber-gruppa av NKP" rullet opp av Sipo i Kristiansand. Deretter fulgte arrestasjoner i Vennesla og Evje. De fleste som ble arrestert i gruppa ble sendt til konsentrasjonsleirer i Tyskland.

Skrevet av Kim Bredesen

I Kristiansand hadde en kommunistisk motstandsgruppe base ved fabrikken Lumber i Vågsbygd. Denne gruppen var del av et landsdekkende kommunistisk nettverk tilknyttet en sentral ledelse i Oslo, men gruppen i Kristiansand hadde også medlemmer fra den norske arbeiderbevegelsen.  

Lumbergruppen utga den illegale avisa Friheten fra sommeren 1941 til august 1942, under ledelse av Odd Winther Fredriksen. Avisa kom ut i rundt 200 eksemplarer. Dette var en lokal utgave av hovedorganet til NKP. Avisa ble distribuert østover mot Arendal, men også i Vennesla og Evje, hvor gruppen hadde forgreininger. 

Nærmest samtlige av medlemmene i dette nettverket i Kristiansand, Evje og Vennesla ble arrestert i august 1942. En av de som ble tatt, Reidar Bjårstad, var også med i Eichingergruppen, noe som førte til at Gestapo fikk oversikt over begge motstandsgrupperingene. 

52 medlemmer av det kommunistiske motstandsnettverket i Kristiansandsdistriktet havnet til slutt i fangenskap utenfor Norge.