Jøder i fangenskap

Mellom 800 og 900 jødiske personer ble arrestert i Norge under okkupasjonen. Av disse ble 773 deportert.

Skrevet av Thomas V.H. Hagen

Fram til høsten 1942 ble en god del jødiske personer arrestert på grunn av mistanke om motstandsvirksomhet.  Dette kunne være for eksempel tyskfiendtlig propaganda, illegal fagforeningsvirksomhet eller organisering av flukt.  Selv om en del av de jødiske personene som ble arrestert før høsten 1942, ikke ble arrestert utelukkende fordi de var jøder, kan dette også ha spilt inn som en medvirkende faktor. Det tyske sikkerhetspolitiet så på jødene som en trussel.

I den landsomfattende aksjonen mot de norske jødene i oktober og november 1942 ble rundt 800 personer arrestert. Av disse ble de aller fleste deportert i 1942 eller 1943. Blant de som ble deportert var det også en del jødiske fanger som var arrestert tidligere og som hadde sittet en tid i fangenskap, blant annet på Grini.

Rundt 1200 jøder greide å komme seg over til Sverige. Hvor mange som overlevde i Norge under okkupasjonen, i skjul, under annen identitet eller fordi de av ulike årsaker ikke ble arrestert, er ukjent. Noen ble arrestert i tida etter den siste store deportasjonen med "Gotenland" i februar 1943.