Aksjonen mot jødene i Trondheim 6.-8. oktober 1942

Under unntakstilstanden i Midt-Norge og Grane herred begynte forfølgelsen mot jøder som kollektiv gruppe for fullt i Trondheimsområdet. Mens de jødiske kvinnene og barna ble internert i to leiligheter i Trondheim, ble alle jødiske menn i byen arrestert. 9. oktober 1942, samme dag som dødsdommene fra den siste standretten på Falstad ble fullbyrdet, ankom 28 jødiske menn Falstad fangeleir.

Skrevet av Inger Fagerberg

Tegning av "Tårnet" i Falstad fangeleir. Til høyre i tegningen ses bjørketreet i hovedbyggets gårdsrom. En søndag, etter en storm, ble de jødiske fangene tvunget til å samle bjørkebladene som hadde falt fra treet og ned på grusplassen. De måtte krabbe på alle fire og fikk kun plukke ett og ett blad med munnen.
Tegning av "Tårnet" i Falstad fangeleir. Til høyre i tegningen ses bjørketreet i hovedbyggets gårdsrom. En søndag, etter en storm, ble de jødiske fangene tvunget til å samle bjørkebladene som hadde falt fra treet og ned på grusplassen. De måtte krabbe på alle fire og fikk kun plukke ett og ett blad med munnen. (Rettighetshaver: Leif Carl Christian Hallesby / Falstadsenteret)

Ved krigsutbruddet bodde det omtrent 260 jøder i Trondheimsområdet. Disse ble offer for tiltakende forfølgelse i løpet av okkupasjonen. 

Etter at Gerhard Flesch overtok som sjef for Sikkerhetspolitiet i Trondheim i oktober 1941, eskalerte forfølgelsen mot jødene i Trøndelag kraftig. Den jødiske synagogen var allerede beslaglagt og brukt til å innkvartere Wehrmacht-soldater. Trossamfunnets religiøse, kulturelle og sosiale midtpunkt var med det tapt. Høsten 1941 begynte den økonomiske likvideringen av jødene, og både hjem, eiendeler, forretninger og formuer ble inndratt av okkupasjonsmakten. 

Omtrent samtidig med den økonomiske forfølgelsen, ankom de første jødiske fangene Falstad fangeleir. Fangeleiren, som opprinnelig var et skolehjem, hadde samme høst blitt tatt i bruk som fangeleir av SS. 

21. janaur 1942 ble Abel Lazar Bernstein, brødrene Wulff og David IsaksenDavid Wolfsohn, Efraim Schilowsky og deres venn Olav Sverre Benjaminsen overført til Falstad. De var angivelig arrestert for å ha lyttet til engelske nyheter. 7. mars 1942 ble de henrettet i Falstadskogen, med unntak av Efraim Schilowsky. Han ble reddet av sitt svenske statsborgerskap. Samtidig ble de henrettedes ektefeller kastet ut av leilighetene sine. 

Unntakstilstanden: Forfølgelse mot jøder som kollektiv gruppe i Trondheim

Under unntakstilstanden i oktober 1942 ble jødene i Trondheim forfulgt som kollektiv gruppe. I løpet av 6. til 8. oktober hadde alle jødiske menn over 15 år blitt arrestert, og 9. oktober 1942 ankom 28 jødiske fanger Falstad fangeleir. Samtidig ble alle jødiske kvinner og barn internert i to leiligheter i Trondheim. 

Jødene på Falstad ble utsatt for grusom behandling. De hadde svært harde arbeidsdager i steinbruddet utenfor leiren og manglet adgang til nødvendig behandlig på sykestua. På det såkalte "Jødeloftet" bodde de atskilt fra de andre fangene og måtte spise etter alle andre. Behandlingen slet ut fangene. Moritz Nefzetscy Abrahamsen, Kalman Glick og Herman Schidorsky, som var blant de eldste jødiske fangene, lå utslitt, skadet og syke til sengs en novemberdag da Flesch uanmeldt besøkte leiren. Fangene skulle ikke få ligge der, og sent den 13. november ble de båret ned fra loftet på båre og henrettet i Falstadskogen. 

Den nasjonale aksjonen mot norske jøder

Mens de jødiske fangene hadde sittet på Falstad, hadde en nasjonal massearrestasjon av mannlige jøder funnet sted 26. oktober 1942. 26. november skulle i tillegg kvinner og barn arresteres, med mål om at alle skulle deporteres.

Flertallet av de totalt 50 jødiske fangene som var på Falstad i tidsrommet 1941-1942, ble overført til Trondheim 25. november 1942. Fra Trondheim sentralstasjon ble de sendt med tog til Oslo. Ombord på toget var også byens jødiske kvinner og barn, som hadde blitt arrestert 24.-25. november.

Som følge av dårlig vær ble toget forsinket til Oslo. Jødene fra Trondheim rakk derfor ikke frem til massedeportasjonen med Donau 26. november. Ved ankomst i Oslo ble de overført til Bredtveit fengsel, hvor de satt til 25. februar 1943. Da ble de lastet ombord på MS Gotenland og transportert til Auschwitz.

Ved ankomst i Auschwitz 3. mars 1943 ble barn, eldre, kvinner og syke umiddelbart drept i gasskammeret. Kun fire Falstadfanger som ankom Auschwitz denne dagen, overlevde. Disse var Leo EitingerJulius Palitel og brødrene Asriel og Assor Hirsch.

Listen over relaterte personer omfatter kun de jødiske mennene som ble arrestert under unntakstilstanden.