Arrestasjonene i Stavanger tolldistrikt (1944)

Sommeren og høsten 1944 ble minst elleve tolltjenestemenn i Stavanger arrestert for ulovlig radiolytting.

Skrevet av Inger Fagerberg

Under krigen var det ikke uvanlig at ansatte i tollvesenet brukte radioene ombord i tollkrysserne til å lytte til London. Nyhetene de hørte kunne de så spre videre til lokalsamfunnet rundt seg. 

I Stavanger ble omkring tjue tolltjenestemenn arrestert sommeren og høsten 1944 etter å ha lyttet til nyhetssendinger fra London. Radioen hadde de tilgang på i tollkrysseren "M/S Rogaland".  Minst elleve av tolltjenestemennene ble arrestert og satt i fangenskap, mens de øvrige slapp unna med bøter tilsvarende en månedslønn. Samtlige av de arresterte ble overført til Grini.