Petter Moen

Født
14. februar 1901
Død
"Westphalen"
Bosted
Oslo
Oslo, Oslo, Norge
Statsborgerskap
Norge
Landtilhørighet
Norge
Yrke
Forsikringsmann
Sivilstatus
Ukjent
Ingen historier
Tidslinjen
Arrestasjon
Fra 3. februar 1944 til 3. februar 1944 (Overført)
Fangeopphold
Møllergata 19Fangenummer: 5842
Fra 4. februar 1944 til 6. september 1944 (Overført)
Fangeopphold
Fra 6. september 1944 til 8. september 1944 (Død)