Ivar Hesselberg

Født
13. februar 1887
Bosted
Oslo
Oslo, Oslo, Norge
Statsborgerskap
Norge
Landtilhørighet
Norge
Yrke
Direktør
Sivilstatus
Ukjent
Ingen historier
Tidslinjen
Arrestasjon
29. juni 1944 (Overført)
Fangeopphold
Akershus festningFangenummer: 9542
Fra 29. juni 1944 til ukjent dato (Til freden)