Bjørn Aagaard

Født
27. april 1908
Bosted
Oslo
Oslo, Oslo, Norge
Statsborgerskap
Norge
Landtilhørighet
Norge
Sivilstatus
Ukjent
Ingen historier
Tidslinjen
Arrestasjon
17. november 1944 (Overført)
Fangeopphold
Akershus festningFangenummer: 93
Fra 17. november 1944 til 18. november 1944 (Løslatt)