Johannes Sigfred Andersen

"Gulosten"

Født
9. juli 1898
Oslo, Oslo, Norge
Død
29. juli 1970
Vestfold, Norge
Bosted
Borre
Borre, Vestfold, Norge

1941: Kristian August gate 14, Oslo

Statsborgerskap
Norge
Landtilhørighet
Norge
Yrke
Snekker, Møbelsnekker
Sivilstatus
Gift

Kjent som "Gulosten" var Johannes S. Andersen en av landets mest kjente forbrytere i mellomkrigstida. Han var særlig beryktet etter å ha blitt arrestert mange ganger for smuglervirksomhet i forbudstida (1919-1927), og for sine utallige rømninger.

Under okkupasjonen ble han kontaktet av motstandsfolk som fikk oppbevare våpen i Andersens snekkerverksted. I mars 1941 ble han arrestert, mistenkt blant annet for forbindelse til en illegal radiosender.

Andersen havnet på Møllergata 19, og var i avhør på Victora Terrasse hvor han ble torturert. Gestapo greide ikke å knytte ham til senderen, men til slutt fikk han en tukthusdom for ulovlig oppbevaring av våpen og propaganda for kongehuset.

Dommen ble sonet ferdig i Hamburg-Fuhlsbüttel etter noen måneder. Etter hjemkomsten til Norge påtok Andersen seg å likvidere storangiveren Raymond Colberg. Sammen med blant andre kona Ruth utførte Andersen oppdraget, for øvrig den første lividasjon utført av mostandsbevegelsen i Norge.

Etter dette bestemte Andersen seg for å komme seg over til Sverige, og derfra til Storbritannia. Andersen fikk opplæring i Kompani Linge og ble raskt plukket ut til oppdrag i Norge, som imidlertid ble mislykket.

Etter retur til Storbritannia gikk han inn i Marinen som skytter. Fredssommeren 1945 begikk han et dobbeltdrap på to internerte tyske soldater. Han ble aldri dømt for dette, og det er alminnelig antatt at dette skyldtes inngripen fra kong Haakon. 

Tidslinjen
Arrestasjon
4. mars 1941 (Overført)
Fangeopphold
Møllergata 19Fangenummer: 813
Fra 4. mars 1941 til 8. november 1941 (Overført)
Fangeopphold
Fra ukjent dato til ukjent dato (Overført)
Fangeopphold
Fra ukjent dato til ukjent dato (Overført)
Fangeopphold
Fra 18. november 1941 til 3. mars 1942 (Løslatt)