Victor Moritz Goldschmidt

Født
27. januar 1888
Bosted
Oslo
Oslo, Oslo, Norge
Statsborgerskap
Norge
Landtilhørighet
Norge
Yrke
Professor
Sivilstatus
Ukjent
Tidslinjen
Arrestasjon
Fra 26. oktober 1942 til 26. oktober 1942 (Overført)
Fangeopphold
Fra 26. oktober 1942 til 28. oktober 1942 (Overført)
Fangeopphold
Fra 28. oktober 1942 til 5. november 1942 (Løslatt)
Arrestasjon
Fra 25. november 1942 til 25. november 1942 (Overført)
Fangeopphold
Fra 25. november 1942 til 27. november 1942 (Flyktet)