Berg interneringsleir (1945)

Berg

LeirSem, Vestfold, Norge

Berg i Sem ved Tønsberg ble anlagt som interneringsleir for norske jøder av det norske statspolitiet i 1942. Leiren var direkte underlagt Politidepartementet og vaktmannskapet var norsk. 

Jødiske menn som var gift med "ariske" kvinner ble holdt igjen på Berg da deporteringen av norske jøder skjedde fra november 1942.

Rundt 1000 fanger passerte leiren. En stor gruppe var studenter og ansatte ved Universitetet i Oslo som ble tatt under aksjonene mot universitetet høsten 1943.

Etter en periode som tvangsarbeidsleir for landssvikdømte, har Berg hatt sammenhengende drift som fengsel i etterkrigstida.