Sigrid Johanne Landgraff

Født
17. februar 1909
Oslo, Oslo, Norge
Bosted
Oslo
Oslo, Oslo, Norge
Statsborgerskap
Norge
Landtilhørighet
Norge
Yrke
Husmor, Arbeidsledig
Sivilstatus
Ugift
Tidslinjen
Arrestasjon
(Overført)
Arrestasjonsårsak: "tyskfiendtlig sang".... Les mer
Fangeopphold
GriniFangenummer: 12900
Fra 16. september 1943 [Eksakt] til 7. oktober 1943 [Eksakt] (Løslatt)