Hindenburg-leiren

Hindenburg-Lager (Frederikshavn)

LeirFrederikshavn, Nordjylland, Danmark

Hindenburg-leiren var den tyske marines gjennomgangsleir i Frederikshavn for tyske marinesoldater i transitt mellom Norge og Tyskland. Leiren lå ved havna og hadde en kapasitet på om lag 2000 soldater.

Flere norske fanger som passerte Nordjylland på vei sørover eller nordover, tilbrakte kortere opphold i denne militærleiren.

Den mest kjente gruppen av norske fanger som passerte Hindenburg-leiren, var fangene fra Kvarstadbåtene som ble ført hit 1. april 1942. Sent om kvelden 4. april 1942 fortsatte transporten videre mot Marlag und Milag Nord for de norske sjømennene og øvrige «blokadebryterne», som de ble kalt i dagboka til den tyske marinekommandanten for Nordjylland.

Leiren ble nedlagt i 1950. I dag ligger posthus, politistasjon og jernbanestasjon (1979) på stedet. 

Nordjyllands Kystmuseum, avd. Bangsbo fort, har bilder av norske Kvarstad-fanger fra april 1942 i sine samlinger.