Marlag und Milag Nord

LeirWestertimke, Niedersachsen, Tyskland

Marlag und Milag Nord var en fangeleir for allierte marine- og sjøfolk. "Marlag" (Marine-Lager) var for marinepersonell, "Milag" (Marine-Internierten-Lager) for krigsseilere i handelsflåten.