Schülp

LeirDitmarschen, Schleswig-Holstein, Tyskland

Schülp var en utekommando under tukthuset Hamburg-Fuhlsbüttel. Mange norske tukthusfanger ble sendt til Schülp for å skjære torv i området Grosse Moor, der det fantes et stort torvverk.