Buchenwald

LeirWeimar, Thüringen, Tyskland

Buchenwald var en av de største konsentrasjonsleirene i det tyske riket. Hovedleiren lå ved Weimar i Thüringen og hadde rundt 130 satelittleirer.