Otto Luihn

Født
15. mars 1890
Bosted
Oslo
Oslo, Oslo, Norge
Statsborgerskap
Norge
Landtilhørighet
Norge
Yrke
Redaktør
Sivilstatus
Ukjent
Ingen historier
Tidslinjen
Arrestasjon
Fra 17. mai 1942 til 8. juni 1942 (Overført)
Fangeopphold
Fra 8. juni 1942 til 24. september 1942 (Løslatt)