Kent Aaberg

Født
Ukjent dato
Statsborgerskap
Norge
Landtilhørighet
Norge
Yrke
Smører
Sivilstatus
Ukjent
Ingen historier
Tidslinjen
Arrestasjon
Oran (skipet "President Herrenschmidt")
24. juni 1940 (Overført)
Fangeopphold
Fra ukjent dato til 13. september 1941 (Løslatt)