Erling Magnus Djupdræt

Født
16. desember 1920
Bosted
Bergen
Bergen, Bergen, Norge
Statsborgerskap
Norge
Landtilhørighet
Norge
Yrke
Sersjant
Sivilstatus
Ukjent
Ingen historier
Tidslinjen
Arrestasjon
(Overført)
Fangeopphold
Fra ukjent dato til 24. september 1942 (Død)