Knut Olson Markhus

Født
7. november 1878
Bosted
Bergen
Bergen, Bergen, Norge
Statsborgerskap
Norge
Landtilhørighet
Norge
Yrke
Skoledirektør
Sivilstatus
Ukjent
Ingen historier
Tidslinjen
Arrestasjon
Fra 22. mars 1942 til 22. mars 1942 (Overført)
Fangeopphold
Fra 22. mars 1942 til 22. april 1942 (Løslatt)